Egzamin zawodowy Technik informatyk online - testy, odpowiedzi, nowe kwalifikacje.

Startuj z nami ! start.edui.pl - strona startowa dla Twojej przeglądarki

Przegląd pytań Technik informatyk styczeń 2013 312[01]-0X-131

 

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk ( 312[01]-0X-131 )
styczeń 2013

Aby zobaczyć prawidłowe odpowiedzi zaloguj się lub załóż darmowe konto.
1.
Na zdjęciu przedstawiono płytę główną w formacie


AT

ATX

WTX

NLX


2.
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty


telewizyjnej

dźwiękowej

graficznej

sieciowej


3.
Technologia pozwalająca na skorelowanie pracy dwóch lub trzech kart graficznych celem szybszego renderowania obrazu nosi nazwę

HDMI

MCA

DVI

SLI


4.
Jaki rodzaj modułu pamięci RAM przedstawiono na zdjęciu ?


DDR2

SDRIMM

SODIMM

SDRAM DIMM


5.
W sieciach komputerowych metoda transmisji, polegająca na rozsyłaniu pakietu do wszystkich hostów całej podsieci, nazywa się

Unicast

Multicast

Broadcast

Bluthcast


6.
Na rysunku pokazano złącze typu


AT

ATX 20 pin

ATX v8

ATX 40 pin


7.
Na zdjęciu przedstawiono kartę


sieciową do gniazda PCI

graficzną do gniazda PCI

muzyczną do gniazda PCI

sieciową bezprzewodową do gniazda PCI


8.
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy algorytmu umożliwiający


sortowanie liczb a i b

obliczenie największego wspólnego dzielnika liczb a i b

znalezienie najkrótszej drogi pomiędzy punktami a i b

sprawdzenie poprawności wpisania liczb a i b


9.
Na schemacie blokowym algorytmu znajdują się


jeden blok warunkowy i dwa graniczne

trzy bloki obliczeniowe i jeden warunkowy

dwa bloki obliczeniowe i dwa warunkowe

jeden blok wprowadzenia/wyprowadzenia danych i dwa wykonywania obliczeń


10.
Podczas inicjacji komputera, poprawność działania najważniejszych komponentów czyli mikroprocesora, pamięci operacyjnej, karty graficznej, napędów, kontrolerów itd. sprawdza

BIOS Setup

interfejs ACPI

procedura POST

Bootstrap loader


11.
Deklarację tablicy liczb całkowitych o w wierszach i k kolumnach oraz nazwie tab w języku C++ dokonuje się za pomocą zapisu

int tab[w][k];

tab[w][k] int;

int tab[k][w];

float tab[k][w];


12.
Ile danych zmieści się na płycie dwuwarstwowej Blu-ray Disc (BD) ?

10 GB

25 GB

50 GB

100 GB


13.
Obraz rastrowy ma wymiary w pikselach 2100 x 1500. Jaki będzie rozmiar obrazu wyrażony w cm po wydrukowaniu go z rozdzielczością 300dpi ?

7,45 cm x 30,23 cm

17,78 cm x 12,70 cm

51,20 cm x 27,42 cm

72,00 cm x 38,55 cm


14.
Jaką rolę pełni Southbridge ?

Realizuje połączenia procesora z napędami dysków twardych, magistralą PCI, sterownikiem DMA i sterownikiem przerwań oraz portami zewnętrznymi komputera.

Odpowiada za wymianę danych pomiędzy procesorem i pamięcią operacyjną oraz steruje magistralą PCI Express.

Pośredniczy w przyjmowaniu zgłoszeń przerwań pomiędzy mikroprocesorem, a układami wejścia/wyjścia.

Przejmuje kontrolę nad magistralami na czas wymiany informacji, stając się zarządcą magistrali (bus master).


15.
W systemach Linux ustawienia konfiguracyjne sieci przechowywane są

zawsze w tych samych lokalizacjach, niezależnie od dystrybucji systemu Linux

w plikach zapisanych w formacie gpg

w plikach zapisanych w formacie ssh

w różnych lokalizacjach, zależnie od dystrybucji systemu Linux


16.
Na rysunku przedstawiono tablicę prawdy bramki logicznej typu


NOR

NAND

EX-OR

EX-NOR


17.
Liczbę 1 otrzymamy jako wynik działania

7 / 2

7 div 2

7 mod 2

7 * 2


18.
Przypisanie zmiennej plikowej pliku o nazwie 'Nazwa', w języku Pascal dokonujemy za pomocą instrukcji

Readln (ZmiennaPlikowa, Element)

Assign (ZmiennaPlikowa, 'Nazwa')

Rewrite(ZmiennaPlikowa)

Append(ZmiennaPlikowa)


19.
Domyślnie profile użytkowników Windows XP są przechowywane w folderze

Profile - na partycji dodatkowej

Roaming User Profile - na partycji rozruchowej

Document and Settings

Macierzystym - w pierwszym sektorze dysku twardego


20.
Dysk twardy o parametrach 250GB 7200 RPM SATAII HD252HJ NCQ, 16MB posiada

pojemność 16 MB, prędkość obrotową 7200 obr/min., bufor 250 GB

pojemność 250 GB, prędkość obrotową 252 obr/min., bufor 16 MB

pojemność 16 MB, prędkość obrotową 252 obr/min., bufor 250 GB

pojemność 250 GB, prędkość obrotową 7200 obr/min., bufor 16 MB


21.
Które z podanych rozszerzeń należy do pliku graficznego

.aif

.png

.swa

.wav


22.
Rysunek ilustruje działanie


routera ADSL

anteny parabolicznej

punktu dostępowego

wyświetlacza sieciowego


23.
Które z częstotliwości odświeżania monitora LCD obsługiwana jest przez karty graficzne pracujące w trybie WXGA ?

50 Hz

60 Hz

78 Hz

98 Hz


24.
Aby w systemie Linux zamknąć zawieszony program należy

zakończyć związany z nim proces wydając polecenie kill PID

użyć polecenia clear i wcisnąć klawisz Enter

użyć klawiszy CTRL + Insert

użyć polecenia exit


25.
Wskaż wyrażenie w języku C++ które generuje liczbę naturalną z zakresu [0;a]

s = a + rand () % (a+1)

s = rand() % (a+1)

s = a + rand(a) %

s = rand(a)


26.
Przeanalizuj program i określ, jaki będzie efekt jego działania


Zostanie utworzony plik pierwszy.txt z wpisem 100 oraz drugi plik drugi.txt z wpisem 5.5

Zostanie utworzony plik pierwszy.txt z wpisem 5, 5.5 oraz pusty plik drugi.txt

Zostanie utworzony plik drugi.txt z wpisem 5, 5.5 oraz pusty plik pierwszy,txt

Zostanie utworzony plik pierwszy txt oraz drugi txt z wpisem 100


27.
Przeanalizuj fragment programu i określ jaki rodzaj algorytmu realizuje


Podstawieniowy

Rekurencyjny

Iteracyjny

Sortujący


28.
Z ilu gwiazdek będzie składał się szlaczek po wykonaniu programu skonstruowanego według podanego algorytmu ?


0

1

14

15


29.
Aby nie przepisywać tekstu z wydruku komputera należy zeskanować wydruk z wykorzystaniem zmiany znaków drukowanych w postać elektroniczną. Dokonujemy tego poprzez oprogramowanie realizujące funkcję

OLE

GUI

AVI

OCR


30.
W arkuszu kalkulacyjnym, w celu wyświetlania w komórce aktualnej daty, należy do tej komórki wpisać

formułę wyświetlającą aktualną godzinę

formułę wyświetlającą aktualną datę modyfikacji pliku arkusza

formułę wyświetlającą aktualną godzinę modyfikacji pliku arkusza

formułę wyświetlającą aktualną datę danego typu arkusza kalkulacyjnego


31.
Kwerenda, która podczas wykonywania pobiera informacje od użytkownika na temat interesujących go danych, to kwerenda

wiążąca

krzyżowa

aktualizująca

parametryczna


32.
w czasie terminalowego łączenia się ze zdalnymi komputerami, w celach bezpieczeństwa danych, transfer danych jest szyfrowany w protokole

FTP

SSH

Telnet

SMTP


33.
Udzielanie pierwszej pomocy poparzonemu polega na

podaniu sterydów

zastosowaniu na oparzone miejsce środków odkażających

schłodzeniu miejsc poparzonych bieżącą wodą

podaniu środków przeciwbólowych


34.
Do jakiej klasy adresów IP należy adres C0:4B:3C:10 ?

A

B

C

D


35.
Przedstawiony program sprawdza czy


liczba wprowadzonych znaków jest parzysta

wprowadzono odpowiednią długość ciągu znaków

wprowadzony ciąg znaków jest palindromem

ciąg znaków jest typu całkowitego


36.
Liczba ujemna -16 (10) zapisana w kodzie uzupełnień do dwóch ZU2(U2) ma postać

-110000 (2)

0000110 (2)

1000100 (2)

110000 (2)


37.
Liczba 8,125 (10) systemu dziesiętnego zapisana w postaci stałoprzecinkowej binarnej ma postać

0110,0100 (2)

0110,0010 (2)

1000,0010 (2)

1100,0001 (2)


38.
W modelu OSI wszystkie składniki sieci niezbędne do obsługi elektrycznego, optycznego, radiowego wysyłania i odbierania sygnałów określa warstwa

transportowa

łącza danych

sieciowa

fizyczna


39.
Karta graficzna nie realizuje

cieniowania

filtra anizotropowego

passerowania

mapowania wypukłości


40.
Socket 754 to używana przez firmę AMD podstawka mikroprocesorów z serii Athlon 64 (2800+ - 3700+) i Sempron (2600+ - 3100+). Podstawka ta jest typu)

LGA 775

ZIF PGA

AM2+

AM2


41.
W systemach operacyjnych wiersz poleceń jest oznaczany skrótem

CLO

CLU

CLI

CLP


42.
W skład systemu Windows Server 2003 wchodzi program, który umożliwia użytkownikowi własnej witryny sieci WEB i FTP w Internecie. Jest to usługa o nazwie

IIS

DNS

DHCP

HTTPS


43.
Dla sieci lokalnych zarezerwowano specjalną pulę adresów prywatnych. Dla klasy B zarezerwowano adresy od 172.16.0.0 do 172.31.255.255. Jest to

jedna sieć z 16777214 hostami

172 sieci po 16 hostów

16 sieci po 65534 hosty

256 sieci po 254 hosty


44.
Na poniższym ekranie pokazano adres MAC karty sieciowej komputera. Jaki jest jej numer seryjny ?


00-13-8F

6D-92-D4

192.168.1.1

00-13-8F-6D-92-D4


45.
Wskaż domyślną kombinację klawiszy, na klawiaturze komputera, która powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w otwartym folderze programu Eksplorator Windows

CTRL + A

CTRL + O

CTRL + X

CTRL + Z


46.
Podczas pracy jednostki centralnej i płyty głównej z niesprawnym układem chłodzenia uszkodzeniu może ulec

klawiatura

mysz

pamięć zewnętrzna

procesor


47.
Resuscytację krążeniowo-oddechową wykonujemy poprzez

30 uciśnięć dolnej części mostka oraz 2 oddechy ratownicze

20 uciśnięć dolnej części mostka oraz 4 oddechy ratownicze

100 uciśnięć górnej części mostka oraz 1 oddech ratowniczy

5 uciśnięć górnej części mostka oraz 2 oddechy ratownicze


48.
Jeżeli u poszkodowanego stwierdzimy objawy wstrząsu, należy

wezwać pogotowie i nie ruszać poszkodowanego

podać poszkodowanemu coś ciepłego do picia i wezwać pogotowie

ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i wezwać pogotowie

ułożyć poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej i wezwać pogotowie


49.
Symbol kłódki oznaczający połączenie szyfrowane jest charakterystyczny dla protokołu


SSL

SSH

FTP

HTTP
Przepisz kod z obrazka.
Przepisz kod z obrazka.
 *